top of page
COMMERCIAL 2

COMMERCIALS

Screenshot 2023-08-24 at 8.07.53 AM.jpg
Screenshot 2024-02-26 at 3.32.03 PM.jpg
Screenshot 2024-03-21 at 11_edited.jpg

ISLAND WIDE REALTY dir. Randy Krallman

                     DP + Steadicam Op

Screenshot 2024-05-03 at 10.58.34 AM.jpg
Screenshot 2024-02-21 at 8.55.42 AM.jpg
Screenshot 2024-03-21 at 4.40.57 PM.jpg

MILLER BEER dir. Julian Pugsley

Screenshot 2024-02-22 at 3_edited.jpg

DOVE dir. John X Carey 

WINNER: Cannes Grand Prix

Screenshot 2024-02-22 at 5.06.29 PM.jpg
Screenshot 2024-03-07 at 1.28.27 PM.jpg
Documentary

DOCUMENTARY

Screenshot 2024-03-07 at 10.55.14 AM.jpg
Screenshot 2024-02-22 at 3.17_edited.jpg
Screen Shot 2020-02-22 at 12_edited.jpg
Screenshot 2023-03-05 at 11_edited_edite

SHUT UP AND PAINT dir. Titus Kapur & Alex Mallis

Oscar Short-List

Screenshot 2024-03-20 at 4.15.24 PM.jpg
Screenshot 2024-02-21 at 5.53.18 PM.jpg

CLAIRE: BREATH dir. John X Carey 

WINNER: Cannnes d'Or

Screenshot 2023-08-24 at 8.52_edited.jpg
Screenshot 2023-08-24 at 8.59_edited.jpg
EXPERIMENTAL2

MUSIC VIDEOS

Screenshot 2023-03-05 at 11.33.04 AM.jpg

INTO SILENCE dir. Toht Brothers (DP + Steadicam Op)

Blackmagic DaVinci Resolvestill1618_edit

HUSTLERS & EMPIRES dir. Michelle Handleman

bottom of page